MENY


Har du en nära anhörig som är sjuk?

Om du har en nära anhörig som är sjuk och inte längre kan sköta sin ekonomi, kan du som anhörig hjälpa till med stöd av anhörigbehörigheten. Den omfattar den dagliga livsföringen som att betala räkningar och göra vissa inköp.

Från den 1 juli 2017 får anhöriga företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Det måste vara uppenbart att den enskilda personen saknar beslutsförmåga, att den enskilde endast behöver hjälp är inte tillräckligt. Det är du som anhörig som ska bedöma om den enskilde saknar beslutsförmåga.

Behörigheten att företräda en anhörig gäller i tur och ordning:

  • Make (även registrerad partner) eller sambo
  • Barn
  • Barnbarn
  • Föräldrar
  • Syskon (även halvsyskon)
  • Syskonbarn.

Överförmyndarkontoret svarar på dina frågor

Kontakta din anhöriges bank om du behöver ta anhörigbehörigheten i anspråk. Om du har frågor kan du kontakta Överförmyndarkontoret så berättar de mer. Kontaktuppgifterna finns längre ned på sidan.

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer Länk till annan webbplats. (Svenska Bankföreningen)

För mer information

Överförmyndarkontoret
060-19 13 90, overformyndarnamnden@sundsvall.se