MENY


Hur ska vi arbeta med framtidens välfärd?

Alla Sveriges kommuner står inför stora utmaningar – demografi, ekonomi och personalförsörjning.
– Lösningarna handlar inte om att göra mer eller mindre utan i hög grad om att tänka nytt om relationen mellan aktörerna i vårt välfärdssamhälle, säger statsvetaren Morten Hyllegaard från utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn.

Igår lyssnade cheferna inom Stöd och omsorg, skolchefer, rektorer, personalchef och trygghets- och folkhälsostrateg till Morten Hyllegaard på Bergsjögården. Morten har kunskap om arbetet med framtidens välfärd i både svenska och danska kommuner.

– För att finna lösningar krävs en dialog där många är med och bidrar. Det här kan vi bara lyckas med tillsammans, säger Morten Hyllegaard.

Befolkningen ökar och den största ökningen är bland äldre äldre, det ekonomiska trycket ökar på grund av förändrad demografi, pandemi, inflation, recession – och även krig. Det är också svårare att hitta dem som ska jobba inom välfärden. För att lösa utmaningarna krävs både innovation och samarbete.

Morten Hyllegaard lyfte fram det egna ansvaret hos medborgaren. Kommunen är viktig, men kan inte lösa allt. Var och en behöver göra det han eller hon kan. Vi måste också våga fråga vad vi ska göra, vilken hjälp som behövs. Synen på kommunen som en leverantör behöver förändras.

Det behövs en ny välfärdsförståelse enligt Morten Hyllegaard där vi mäter skillnaden välfärden skapar för invånarna istället för kostnaderna. Då måste behoven definieras på ett annat sätt och vi behöver tänka nytt kring vem som gör vad.

Morten Hyllegaard, utvecklingsbyrån BETA. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Karin Henningsson, verksamhetschef Stöd och omsorg
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se

Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef Stöd och omsorg
0652-361 77, fredrik.westin@nordanstig.se