MENY


Strömsbruk får ny modern förskola

Strömsbruks nya förskola ska inrymmas i nuvarande Stallet. Förutom nya fräscha lokaler till förskolebarnen får orten fortsatt tillgång till idrottshall.

Valet har stått mellan att renovera Stallbackens förskola eller renovera det så kallade Stallet. Nu väljer vi att satsa på det senare. Den nuvarande förskolan har sådana strukturella problem att en renovering inte bara skulle vara kostsam utan också besvärlig.

Under renoveringen av Stallet kommer barnen att gå kvar i Stallbackens förskola.

Förbättrad utemiljö

Stallet kommer att genomgå en fullständig renovering där drygt 20 miljoner kronor har avsatts för projektet. Den tvåvåniga byggnaden kommer att inrymma idrottshall på övre plan och förskolan placeras i markplan. De två verksamheterna separeras genom olika entréer och förskolans verksamhet styr allmänhetens tillgång till idrottshallen.

När Stallbackens förskola flyttat in i de nya lokalerna rivs nuvarande Stallbacken och därmed behöver bara en istället för två fastigheter drivas och underhållas. I samband med renoveringen kompletteras och förbättras utemiljön.

Enkel konvertering

Strömsbruk som ort genomgår just nu ett tydligt generationsskifte med inflyttning som följd.

– Genom den här lösningen får förskolans barn och personal nya moderna och anpassade lokaler, samtidigt som vi kan erbjuda fortsatta möjligheter till motion och rekreation i Strömsbruk, säger ledningsutskottets ordförande, Lars Hed.

De nya lokalerna får väl tilltagna personalutrymmen, stora nog att med enkla medel konverteras till förskolelokaler om antalet barn skulle öka avsevärt på orten.

Renoveringen av Stallet väntas kunna inledas under tredje kvartalet 2024. Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om investeringskostnaden vid nästa sammanträde.

Stallbackens förskola i Strömsbruk med lekplats.

Stallbackens förskola ersätts av nyrenoverade lokaler intill. Byggstart planeras till hösten 2024.

För mer information

Lars Hed, ledningsutskottets ordförande
076-319 41 91, lars.hed@nordanstig.se

Mac Herrmann, projektledare