MENY


”Syndabocken” får offentlig plats i Bergsjö

Fredrik Thelins konstverk ”Syndabocken” kommer att pryda strömfallet vid Bergebron i Bergsjö. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att köpa in verket.

Den 270 centimeter höga och drygt 400 kilo tunga skulpturen kom till 2012 efter ett förslag till offentlig utsmyckning i Nordanstig från Bergsjösmeden Fredrik Thelin. Förslaget fick först politikernas gillanden, men åsikterna gick så småningom isär och övergick i en offentlig debatt om för eller emot. Fredrik Thelin valde då att dra tillbaka sitt erbjudande.

Verk med stark hälsingeanknytning

Nu anser kommunstyrelsen att tiden är mogen för smideskonstverket att få sin plats i det offentliga Nordanstig. Den platsen är Kyrkån uppströms från Bergebron i Bergsjö. Där kommer ”Syndabocken” att stå vid åns överfallströskel och bli väl synlig från flera håll. Konstverket har en stark hälsingeanknytning och bidrar till uppfyllandet av kommunens relativt nyantagna kulturstrategi.

Inköpet av skulpturen kopplas till bygget av den nya idrottshallen i Bergsjö. Kommunens målsättning är nämligen att avsätta en procent av kostnaden vid nybyggnation till konstnärlig utsmyckning. Priset för ”Syndabocken” är 560 000 kronor.

– Det är ett helt otroligt konstverk! Bara att det finns i vår kommun är fantastiskt Verket kommer att dra besökare till kommunen. Vi börjar arbetet med konstnärliga utsmyckningen här, men fortsätter med fler orter, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Fundament i forsen

Nordanstigspartiet.se upprepade sitt yrkande från ledningsutskottet att i första hand avslå förslaget. I andra hand yrkades att priset sätts till ursprungspriset, 180 000 kronor, uppräknat till dagens penningvärde under det dryga tiotal år som hunnit passera sedan frågan senast var aktuell.

Ett förslag om återremiss för att tydliggöra underhållsansvaret röstades ner. Istället gjordes tillägget att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underhållsavtal med säljaren. Avtalet får inte innebära ytterligare kostnader för kommunen andra än de för kranbil för att lyfta konstverket på plats samt därifrån vid behov.

När ”Syndabocken” kan pryda strömmen är i dagsläget för tidigt att säga. Bland annat behöver ett fundament komma på plats i forsen.

Läs mer om vår kulturstrategi , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fiolspelande bock i smide mot sommargrönska.
Fiolspelande bock i smide mot sommargrönska.

Syndabocken är ett 270 centimeter högt konstverk i smide av Bergsjösmeden Fredrik Thelin. Foto: Fredrik Thelin

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Lars Hed, ledningsutskottets ordförande
076-319 41 93, lars.hed@nordanstig.se