MENY


Risken för skolvåld bör utredas bättre

Både ros och ris när Arbetsmiljöverket granskade arbetsmiljöarbetet vid tre Nordanstigsskolor. Två av dem behöver förbättra sin bedömning av riskerna för hot och våld.

Arbetsmiljöverket inspekterade nyligen tre av kommunens skolor. Myndigheten konstaterar att arbetsmiljöarbetet fungerar bra på Gnarps skola. Arthur Engbergskolan i Hassela och Bergsjö skola har också ett bra arbete, men där påpekar verket att det finns vissa brister.

Arbetsmiljöverket vill framför allt se bättre rutiner för att bedöma riskerna för hot och våld som kan uppstå i verksamheten.

Många vägar in i skolan

Arthur Engbergskolan har rutiner för flera tänkbara scenarier kring hot och våld konstaterar Arbetsmiljöverket, men man vill se fler. Bland annat efterfrågas rutiner och riskbedömning vid öppning och stängning, tillfällen då ensamarbete kan förekomma.

Arbetsmiljöverket vill att riskerna bedöms och att åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall kopplat till våld eller hot om våld.

Bergsjö skola behöver bättre rutiner för hur obehöriga som tar sig in på skolan ska hanteras. Skolan har många ingångar som gör överblicken svår. Riskerna för hot och våld för personalen ska därför undersökas och dokumenteras skriftligt. Därefter ska relevanta åtgärder vidtas.

Dokumentation för en specifik tidigare händelse saknas konstaterar Arbetsmiljöverket, som begär att den nu utreds och dokumenteras. Även där ska åtgärder vidtas, för att förhindra att liknande händelser sker.

"Hot och våld ett svårt område"

Skolan i Bergsjö har säkerhetsrutiner som inte är tillräckligt kända för alla medarbetare, anser myndigheten och ställer krav på bättre spridning av kunskapen. Den allmänna introduktion som nya medarbetare får är inte tillräcklig.

– Det är tacksamt att Arbetsmiljöverket sätter fingret på utvecklingsområden. Hot och våld är ett svårt område i skolans värld. Med tanke på historiken är det särskilt glädjande att Gnarps skola är prickfri, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Från Arthur Engbergskolan i Hassela vill Arbetsmiljöverket se en skriftlig redogörelse över vilka åtgärder som gjorts senast 20 november. Bergsjö skola kommer att få ett återbesök av myndigheten samma månad.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Per Dahlström, biträdande utbildningschef
0652-367 58, per.dahlstrom@nordanstig.se