MENY


Risk för skyfall – men osäker prognos

I samband med kraftiga regn i helgen kan redan blöt mark översvämmas. SMHI betonar dock att prognosen kring var regnen kan komma att falla är osäker.

SMHI har utfärdat två gula varningar för skyfallsliknande regn över sydligaste Norrland och för höga flöden under helgen fram till och med måndag. Prognosen är osäker, men lokalt kan det bli stora regnmängder som kan orsaka höga flöden, främst i bäckar och mindre åar i områden där marken fortfarande är blöt efter tidigare regn.

Räkna med höga strömhastigheter i vattendragen i områden som drabbas av skyfall. Mark i direkt anslutning till bäckar och åar kan översvämmas i samband med förhöjt vattenstånd i åfåror.

Flödena väntas stiga över gul varningsnivå i de delar av varningsområdet där stora regnmängder faller.

Läs mer på smhi.se Länk till annan webbplats.

SMHI:s gula varning: Ett utropstecken på gul botten med en svart ring runt.