MENY


Rapportera tecken på algblomning

Det förekommer algblomningar längs kusten i vårt län. Var uppmärksam om du ser att vattnet grumlas och ändrar färg. Algerna bildar ofta ett lager på vattenytan.

När växtplankton förekommer i stor mängd talar man om algblomning. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ofta ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Algblomning rapporteras till Informationscentralen för Bottniska viken

Hos Informationscentralen för Bottniska viken, som tillhandahålls av Länsstyrelsen Västerbotten, finns uppdaterad information om algblomningar och råd vid algblomning. Där du kan du även rapportera in en algblomning eller om du har sett döda djur och fiskar vid kusten. Du kan också läsa om pågående algblomningar på deras sida.

Informationscentralen för Bottniska viken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd vid algblomning

  • Undvik att bada eller ha onödig kontakt med vatten om:
    • Vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara.
    • Vattenytan täcks av en tydligt blågrön, grön, gulgrön eller gulbrunaktig hinna.
    • Vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.

  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning hos 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Lars Ahlbom