MENY


Efter regn kommer risk för skred

Riskerna för ras eller skred efter den senaste tidens regnande är kanske inte jättestora i vårt område. Det skadar ändå inte att vara lite extra uppmärksam på förändringar i marken runt sitt hus eller ägor.

Rikliga regn kan utlösa både ras och skred. Inte sällan uppstår rasrisk efter att regnandet upphört och vattnet dragit sig tillbaka.

Ras och skred kan inträffa utan förvarning, men tecken kan vara:

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
  • Träd och stolpar som börjar luta.
  • Sättningar i byggnader, till exempel dörrar eller fönster som plötsligt inte går att öppna.

Du har ett eget ansvar att skydda din egendom och vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller vid överhängande fara kan samhällets skyldighet att ingripa träda in.

Läs om skred och ras på msb.se Länk till annan webbplats.
MSB:s råd till privatpersoner vid rasrisk Länk till annan webbplats.

Sprucken mark mellan gräs och grus efter häftiga regn