MENY


Utvidgad översvämningsrisk i Harmångersån

SMHI utvidgar sin orange varning för översvämning utmed Harmångersåns vattensystem. Varningen innebär den näst högsta risken och omfattar nu fler avsnitt mellan Hassela och Bergsjö. Från fredag gäller varningen även Kyrksjön i Bergsjö.

Från att gälla ett par sjöar och vattendrag vid Hassela, utökar nu SMHI sin orange varning för översvämning till fem platser utmed Harmångersåns sträckning mellan Hassela och Bergsjö. Från och med fredag omfattas också Kyrksjön vid Bergsjö.

Fastighetsägare utmed den aktuella sträckan bör vara uppmärksamma på stigande vattennivåer, eftersom orange varning innebär risk för drabbade byggnader och översvämmade vägar. Varningen gäller åtminstone fram till och med söndag.

Håll koll på nivåerna!

Vi uppmanar fastighetsägare utmed Harmångersåns övriga sträckor att även de vara uppmärksamma på stigande vattennivåer.

Samtidigt har SMHI fortsatt en allmän gul varning som gäller hela Gävleborgs län med risk för höga flöden i bäckar och åar och höga strömhastigheter i vattendragen.

De förväntade flödena är sådana som enligt SMHI uppstår i genomsnitt vart femte till 25:e år.

Checklistor för fastighetsägare

Regnmängderna kan översvämma mark i direkt anslutning till berörda vattendrag, som i sin tur kan påverka vägar, järnvägar och bebyggelse.

Vi uppmanar trafikanter att ta det försiktigt där vatten samlats på vägarna och att vara uppmärksamma på tecken på påverkan på vägbanorna.

krisinformation.se finns nyttig information Länk till annan webbplats. med bland annat checklistor för fastighetsägare som riskerar att drabbas av översvämning.

Vädervarningar på smhi.se Länk till annan webbplats.

Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Orange vädervarningsskylt med utropstecknet.