MENY


Störningar i sophämtning efter regn

Vägskador efter regnen har gjort en del vägar oframkomliga. Det här kan i vissa områden påverka sophämtning och slamtömning. Så här gör du om sopbilen inte kan komma.

Gårdagens regnväder har på sina håll orsakat stora skador. Vägar har strömmat sönder och stängts av och i andra fall är bärigheten efter regnen osäker. Det här påverkar både sophämtning och slamtömning i vår kommun.

Våra entreprenörer som ansvarar för insamling av avfall gör allt de kan för att så långt det är möjligt utföra sophämtning och slamtömning enligt den ordinarie tidsplanen. Det finns dock i vissa områden risk att fordonen inte kan ta sig fram.

Extrasäck kostnadsfritt

Om sopbilen inte kommer fram vid ordinarie tömningstillfälle kan du kostnadsfritt ställa ut en extra säck. Säcken hämtas och tunnan töms vid första ordinarie tömning efter att vägen blivit farbar igen.

Skulle vägen inte vara farbar till nästa tömning, kontakta Avfall och återvinnings kundtjänst några dagar innan. Vi försöker då hitta en tillfällig upphämtningsplats som är farbar och trafiksäker för våra chaufförer.

Avfall och återvinning på nordanstig.se

Grön slambil i solsken.

För mer information

Jimmy Nilsson, renhållningschef
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se