MENY


Badförbud vid badplats i Älgered

Barrtjärns kommunala bad stängs tillsvidare på grund av otjänligt vatten.

Vi tar under badsäsongen regelbundna vattenprover vid våra kommunala bad för att kontrollera vattenkvalitén. Nu har intestinala enterokocker hittats i prover från Barrtjärn, Älgered. Badet stängs därför omedelbart, vilket också framgår av skyltar på stranden.

Bakterierna kan orsaka magsjuka om badvatten sväljs. En vanlig orsak till förekomsten är avföring från fåglar eller andra djur.

Uppföljande provtagning kommer att ske och badplatsen öppnas igen så fort nya prover visar att badvattnet är tjänligt igen.

Läs mer här om våra badplatser

Badplats,Barrtjärn, Älgered Bergsjö

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare
0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se