MENY


Flera skolformer får nya namn

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning byter namn. Förslaget kom från elever och har klubbats i riksdagen.

Ändringarna gäller från den 2 juli 2023 och innebär att:

  • grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå byter namn till Komvux som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Elever föreslog namnbyte

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever på andra håll i landet.

I utredningen inför beslutet framgår att de tidigare benämningarna kunde bidra till fördomar och påverka elevernas självbild. De kunde också uppfattas som nedsättande och leda till diskriminering och kränkningar. Ordet anpassad visar istället att det handlar om att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Läs om ändringarna på Skolverket.se Länk till annan webbplats.