MENY


Relationsvåld och missbruk satta i fokus

Under de kommande åren kommer polis och kommun att samarbeta i arbetet mot brott i nära relation och mot missbruk. Det har vi och polisen kommit överens om i våra medborgarlöften.

De två medborgarlöften som Karl von Kruusenstjerna, lokalpolisområdeschef för Hälsingland och Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, undertecknade i dag är:

  • Polisen och kommunen skall i samverkan arbeta för att motverka alla typer av brott i nära relation.
  • Polisen och kommunen skall i samverkan arbeta för att motverka all form av narkotikabruk och med särskilt fokus riktat mot unga.

Polisen och kommunen kommer att samarbeta för att narkotikabruk och brott i nära relationer ska upphöra och på det sättet öka tryggheten i kommunen.

Det viktiga är att vi har kommit fram till vad vi vill lyfta genom arbetet i Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och att det är rimliga områden att jobba med, säger Ola Wigg.

Viktiga för tryggheten

I dialoger och undersökningar under 2022 framkom att invånarna i vår kommun till stor del känner sig trygga, men att narkotikaproblemet inom alla åldersgrupper skapar en oro för att utsättas för olika typer av missbruksrelaterade brott.

Även brott i nära relation, till exempel fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld ökar i vår kommun, enligt uppgifter från bland annat Kvinnojouren Vändpunkten och polisens brottsstatistik.

– Det förebyggande arbetet mot brott i nära relationer är ett viktigt område eftersom de generar så mycket annan problematik, till exempel när barn och unga växer upp i hem där det förekommer hot och våld, säger Karl von Krusenstjerna. Brott i nära relation och missbruksproblematiken är två viktiga områden för invånarna i Nordanstig och det känns riktigt bra att vi kommit fram till det här tillsammans.

Två män vid ett bord undertecknar dokument.

Ola Wigg och Karl von Krusenstjerna undertecknade på tisdagen de gemensamma medborgarlöftena för Nordanstigs kommun.

För mer information

Ola Wigg, kommunalråd
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se