MENY


Öppet möte om framtidens säbo

För att möta framtidens behov av äldreomsorg med hög kvalitet planeras nu för nytt särskilt boende i Bergsjö. Den 26 juni berättar vi om planerna och du är välkommen att lyssna.

Bygget av ett nytt särskilt boende kommer allt närmare och förberedelser inför upphandling av entreprenör pågår. Det nya boendet är efterlängtat och behovet av det stort – på flera sätt.

För att informera anhöriga och andra intresserade om byggplanerna hålls ett offentligt möte i Bergsjögården 26 juni. Mötet föregår kommunfullmäktige samma kväll.

På mötet diskuteras bland annat:

  • Den politiska processen: Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande informerar.
  • En demografisk utmaning: Svenskarna blir allt äldre och den arbetande andelen mindre. Kommunchef och ekonomichef talar om vikten av effektivare arbetssätt för att klara välfärdsuppdraget.
  • Så har vi arbetat mot ett nytt säbo: Omsorgsverksamheten berättar om verksamheten i dag och i framtiden. Arkitekt och upphandlingskonsult informerar om planprocess, ritningar med mera.
  • Vi svarar på dina frågor och funderingar.

Mötet webbsänds och behandlar även frågor om exempelvis placering, tidplan, kostnad, effektivitetsvinster och framtida utmaningar kring kompetensförsörjning.

Mötet är öppet för alla, startar 16.00 och pågår som längst till 17.30.

Kan du inte vara på plats? Följ mötet på webben: www.youtube.com/@nordanstigskommun Länk till annan webbplats.

Bergsjögården – biosalongen
Måndag 26 juni, klockan 16.00–17.30
Södra vägen 4, Bergsjö

Varmt välkommen!

Röd tegelbyggnad i solsken.