MENY


Helikopter övervakar naturvårdsbränning

I dag är förhållandena helt rätt för en kontrollerad och lågintensiv brand som ska gynna arterna i Hagåsenområdet. Brandslang runt området, rutinerad personal och helikopter finns på plats för säker avbränning.

I dag genomför Länsstyrelsen Gävleborg en planerad naturvårdsbränning i Natura 2000-området Hagåsen i Nordanstigs kommun. Området ligger cirka sju kilometer söder om Naggen, nära länsgränsen mot Västernorrland. Det planerade området som ska brännas är 18 hektar och ligger intill Hagåsens naturreservat.

Säkerheten är allra viktigast och bränningen sker genom en kontrollerad och lågintensiv brand. Den skog som kommer att brännas omges av två tjärnar. Brandslang finns runt området och gränserna runt bränningsområdet vattnas upp.

Personalen som arbetar med bränningen är utbildad och har erfarenhet från många tidigare naturvårdsbränningar. För att ytterligare öka säkerheten finnas en helikopter på plats som ytterligare ökar säkerheten vid bränningen.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

" "

Under bränningen kommer brandslang att läggas runt området, och gränserna runt bränningsobjektet kommer att vattnas upp. Pricken innanför cirkeln är det område för den planerade naturvårdbränningen. Karta: Länsstyrelsen Gävleborg