MENY


Kristina är vår länk till EU

Sedan i höstas har hälsingekommunerna en gemensam EU-samordnare. Ökad kunskap om vilka stöd EU erbjuder och en lyhördhet mot verksamheternas behov är några av de saker Kristina Westhed bidrar med till landskapets sex kommuner.

Europeiska unionen är inte bara en samling länder. EU är också tusentals små och stora kommuner och regioner som i många fall står inför liknande problem och utmaningar som Hälsinglands kommuner. Därute finns kunskap och erfarenheter värda att ta tillvara – kanske genom internationella utbyten. Från centralt EU-håll finns också goda förutsättningar för finansiering av lokala projekt.

Lång erfarenhet av EU-frågor

Vårt landskap har numera ett utvecklingskontor under Hälsingerådet. Bland annat ska man arbeta med att utveckla Hälsingland som varumärke, samordna frågor kring besöksnäring och inflyttning och inte minst stärka hälsingekommunernas strategiska arbete med EU-frågor.

Kristina Westhed är sedan september utvecklingskontorets EU-samordnare. Hon har lång erfarenhet av EU- och internationella frågor, ibland annat i Borlänge kommun och Region Dalarna. Hon är nu länken mellan våra sex kommuners verksamheter och EU.

Avstamp i behoven

Nyligen besökte Kristina Nordanstig för möten med bland andra kommunchef Erik Hedlund, kommunalråden och strateger. I samtalen lyftes vikten av strategier i EU-arbetet – inte minst lokalt – för att ta del av de möjligheter medlemskapet innebär.

– Det är viktigt att vara väl insatt i vad som händer på EU-nivån och vilka utlysningarna av medel från EU:s fonder och program är. Men det är lika viktigt att fånga upp utvecklingsbehoven och de prioriterade frågorna lokalt för att kunna koppla dem till EU:s bidragssystem, säger Kristina Westhed.

Hennes utgångspunkt är att bra projekt grundar sig i verkliga behov. Arbetssätt och kontaktvägar behöver tas fram för att lyfta verksamheternas behov, koppla dem till bidragssystem eller aktuella EU-medel och genomföra projekten. En viktig faktor är att verksamheten är förberedd på att ta tillvara resultaten efter att projekten avslutats.

"En extra kick i arbetet"

Men alla projekt behöver inte vara stora och omfattande.

– Man ska inte förminska betydelsen av tillfälliga projekt. De kan ge personalen som deltar en extra kick i arbetet, och elever i internationella utbyten vidgade perspektiv och ökad studiemotivation, säger Kristina Westhed.

Målsättningen är nu att föra in arbetet med EU- och internationella frågor i kommunernas och verksamheternas utvecklingsarbete.

– Det här får inte ligga som en egen ö vid sidan av, vi behöver göra det här till en naturlig del i det ordinarie arbetet. Gör vi det här rätt skapar det ett mervärde av vårt EU-medlemskap.

En kvinna står på en äng med en sjö i bakgrunden.

Kristina Westhed är ny EU-samordnare för kommunerna i Hälsingland.

För mer information

Kristina Westhed, EU-samordnare
070-230 81 29, kristina.westhed@halsingeradet.se