MENY


Hagebo först att bli Stjärnmärkt

Stort grattis till omsorgsboendet Hagebo i Harmånger som är vår första verksamhet att bli Stjärnmärkt efter att ha genomgått Svenskt Demenscentrums utbildning.

I höstas påbörjade Stöd och omsorg en långsiktig utbildningsstrategi och tre undersköterskor utbildades till stjärninstruktörer i Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt. Instruktörerna ska i sin tur utbilda sina medarbetare i våra olika verksamheter.

För att en verksamhet ska bli Stjärnmärkt måste minst fyra av fem medarbetare ha genomgått de fyra utbildningsstegen i grundläggande kunskap om demens och personcentrerad vård. Utbildningen vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden, hemtjänst och dagverksamheter men även biståndshandläggare och chefer inom stöd och omsorg kommer att få ta del av utbildningen.

–Hagebo är först att få sin utmärkelse, men utbildningen pågår i flera verksamheter och snart är även Bergesta Stjärnmärkt, säger Anna Olsson, en av de tre stjärninstruktörerna.

Stjärnmärkningen gäller under ett år och för att behålla märkningen måste arbetsplatsen löpande se till att tillräckligt många nyanställda utbildas enligt Stjärnmärkts modell.

Nio kvinnor står framför en byggnad. En av dem håller upp ett diplom.

Hagebos enhetschef Maria Myhrer, tredje från höger, tillsammans med några av medarbetarna på Hagebo som genomgått utbildningen Stjärnmärkt..

En kvinna håller upp ett diplom.

Maria Myhrer, enhetschef på Hagebo, visar diplomet.

Två tårtor på ett bord.

Hagebos stjärnmärkning firades med kaffe och tårta.

För mer information

Gunilla Voxlin, Enhetschef Stöd och omsorg
0652-36107, gunilla.voxlin@nordanstig.se