MENY


Forskningsprojekt startar i ny samverkan

På måndagen gick startskottet för tre forskningsprojekt på Mittuniversitetet som ska ge ny kunskap och nytta för både vår kommun och för akademin.

I dagarna är det ett år sedan Nordanstigs kommun och Mittuniversitetet tecknade ett nytt fyraårigt samverkansavtal. Genom avtalet bidrar vi till forskning som bedrivs på Mittuniversitetet, med syfte att utveckla projekt som gagnar både kommunen och akademin.

Under måndagens styrgruppsmöte mellan parterna låg tre olika forskningsprojekt på bordet för godkännande. Samtliga beviljades och finansieringen hämtas från den gemensamma samverkansfonden. Parterna står vardera för hälften av kostnaderna och under den fyraåriga programperioden finns sammanlagt fyra miljoner kronor i potten att användas till värdefull forskning.

De tre forskningsprojekten som ligger i startgroparna:

GovTech Challenges forskarskola (GTC) Fas 1

Många av Sveriges kommuner arbetar just nu med att undersöka digitaliseringens möjligheter att hantera offentlig sektors utmaningar och bidra till ett mer hållbart välfärdssamhälle. GovTech, digitalisering i offentlig sektor, handlar om att möta de utmaningarna.

Målet är att genom en långsiktig satsning på en gemensam forskarskola skapa möjligheter att analysera och utveckla djupare kunskap och nya arbetsformer kring samhällets digitalisering. I projektet studeras utmaningar med digitalisering i den offentliga sektorn. Flera kommuner (Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik) samt Region Västernorrland deltar i projektet som löper från 1 september 2023 till sista december 2025.

Rätt sak för individen i sin kontext dygnets alla timmar

Målgruppen äldre ökar samtidigt som det är brist på personal inom vård och omsorg. Nya effektiva arbetssätt behöver utvecklas. Behovet av att hitta nya arbetssätt som utgår från den enskilda individens behov och önskemål ökar i rask takt.

Syftet med projektet är att genom innovation och tjänstedesign undersöka, beskriva och vidareutveckla medarbetares och teamets arbetssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre i Nordanstigs kommun. Genom strukturerat arbetssätt i en lärandeorganisation ska bedömningar av den boendes behov ske tillsammans med den boende, utan att utgå från kultur och organisation av leveranser. Nya arbetssätt ska utvecklas där dygnets alla timmar kan användas och förebyggande skyddsåtgärder ska sättas in för att undvika vård- och omsorgsskador. Projektet ingår i programmet Framtidens välfärd – vård och skola.

Projektet är framtaget speciellt för att undersöka och utveckla förutsättningar i Nordanstigs kommun och pågår mellan 1 september 2023 och 31 augusti 2024.

Kommunicera klimatstrategier

En utmaning för kommuner är att skapa kännedom för sina medborgare om klimatstrategier och att skapa engagemang för att implementera dem. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om hur klimatstrategier och mål på bästa sätt kan kommuniceras på lokal nivå i kommuner och omsättas i praktisk handling. Även i detta projekt medverkar flera kommuner (Nordanstig, Sundsvall, Örnsköldsvik, Ånge, Härnösand, Sollefteå). Projektet startar 4 september 2023 och pågår till 30 augusti 2024.

" "

För mer information

Henrik Kjölstad, utredare
0652-361 34, henrik.kjolstad@nordanstig.se