MENY


Nätverk nyckeln för framtidens resande

Mobilitetshubbar stod i fokus när Sundsvallsregionen i samarbete med Sweco arrangerade temadag i Bergsjö om framtidens hållbara trafik.

För att nå Sveriges klimatmål 2030 behövs en grön omställning av resor och transporter. Men hur kan vi få en flexibel kollektivtrafik och ett hållbart och effektivt transportsystem? Kan kommuner, företag och föreningar exempelvis samverka i en öppen fordonspool?

Ett sätt kan vara att bygga mobilitetshubbar på olika platser i våra samhällen. Med mobilitetshubb menas ett sorts nav där du har tillgång till olika typer av hållbara transporter, till exempel kollektivtrafik, elbilar eller elcyklar för uthyrning. Hubbarna ska finnas vid större arbetsplatser, sjukvård, resecentrum eller andra platser för att enkelt kunna resa med fossilfria fordon.

Nya tankar och idéer

Sundsvallsregionen, som omfattar Härnösand, Ånge, Timrå, Sundsvall, Nordanstig och Hudiksvall, består av både städer och landsbygd, något som innebär utmaningar. Som en del av temadagen gick deltagarna en mobilitetsvandring i Bergsjö för att se var mobilitetshubbar kan placeras för att vara så tillgängliga som möjligt för både privatpersoner och företag.

–Vi valde medvetet att hålla mobilitetsvandringen i Nordanstig för att inte bara se vår omvärld ur ett storstadsperspektiv. Genom att se på våra utmaningar med olika ögon väcker vi tankar och samverkar, säger Maria Wallner, samordnare på Sundsvallsregionen.

Fler får tillgång till fossilfria fordon

–Vi tittar bland annat på var bilar finns parkerade på dagtid jämfört med kvällar och nätter, säger Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare för mobilitetsstyrning på Sweco. Genom mobilitetshubbar kan vi minska behovet av egen bil och ge människor tillgång till fossilfritt resande via kollektivtrafik eller elbil.

För att göra mobilitetshubbarna så effektiva som möjligt behöver kommun, region, näringsliv och föreningsliv arbeta tillsammans. Ett väl fungerande nätverk med mobilitetshubbar underlättar för pendling till och från jobbet. Det ger även små och stora företag tillgång till fossilfria fordon och tar enkelt turister till och från våra fina, men ibland svårtillgängliga, besöksmål.

Tre människor på en parkering.

Anna Dybäck, verksamhetsutvecklare, och Erik Hedlund, kommunchef, gick mobilitetsvandring i Bergsjö tillsammans med Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare för mobilitetsstyrning på Sweco.

Människor vid en väg.

Mobilitetsvandring i Bergsjö.

Bilar på en parkering

Parkeringen vid kommunhuset och CFL Nordanstig i Bergsjö.

För mer information

Maria Wallner, samordnare Sundsvallsregionen
060-19 13 68, maria.wallner@sundsvall.se