MENY


Hälsingesamverkan stärker räddningstjänster

Med ny och gemensam hantering säkerställer räddningstjänsterna i Hälsingland att invånare och verksamheter alltid har tillgång till brandförebyggande kompetens, inom alla områden som räddningstjänsten ansvarar för.

Det brandförebyggande arbetet omfattar tillsyn av brandskydd i byggnader, samt tillståndsgivning och tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Samarbetet mellan de förebyggande verksamheterna är formaliserat och permanentat genom ett samverkansavtal sedan 1 april 2023. Här ingår Räddningstjänsten södra Hälsingland, Norrhälsinge räddningstjänst och Räddningstjänsten Ljusdal.

Mindre sårbar organisation

– Vårt mål är att detta ska leda till en ökad robusthet och hållbarhet över tid. Ärenden kan nu hanteras av samtliga medarbetare inom den gemensamma förebyggandeverksamheten och vi kan även fördela ärenden så att den samlade kompetensen kan nyttjas bäst, säger Linn Johnsson, förebyggandesamordnare för räddningstjänsterna i Hälsingland.

Tidigare har de tre räddningstjänstorganisationerna enskilt varit sårbara då de förebyggande avdelningarna endast består av en till tre personer per organisation. I och med den gemensamma hanteringen, kan personal- eller kompetenstapp hanteras utan att verksamheten blir stillastående.

Samarbete på fler områden

– Samverkan leder även till att de brandinspektörer och brandingenjörer som arbetar i Hälsingland finns i ett lite större sammanhang, det finns helt enkelt fler kollegor att bolla idéer och problem med. Det är något som är oerhört viktigt i vardagen men också för den personliga utvecklingen, säger Linn Johnsson.

Utöver det formaliserade avtalet kring samverkan mellan de förebyggande verksamheterna, samarbetar räddningstjänsterna sedan tidigare inom flera andra områden som handlingsprogram, likriktning av förmågor och framtida gemensamma resurser.

Brandvarnare som ligger på ett biltak med brandbilar i bakgrunden.

För mer information

Linn Johnsson, brandingenjör Räddningstjänsten södra Hälsingland
Kommunalförbundet Hälsingland
0270-540 042, linn.johnsson@kfhalsingland.se