MENY


Mätning för minskat matsvinn

Sedan början av mars mäts matsvinnet vid våra skolor. Det görs för att göra synliggöra svinnet för både personal och elever och på så sätt minska mängden mat som slängs varje dag. Även förskolorna har börjat arbeta med matsvinnsmätning och sedan står tillagningsköken inom äldreomsorgen på tur.

Som en del av arbetet med Kretsloppsplanen, Sveriges Livsmedelsstrategi och Agenda 2030 kommer allt matsvinn på sikt att mätas och registreras vid kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. Skolorna i Bergsjö, Gnarp, Hassela och Ilsbo kom i gång med matsvinnsmätningen redan i mars och Bringsta skola strax därefter. Även förskolorna är på gång och därefter står äldreomsorgen på tur.

Det som mäts är kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Kökssvinnet är det som blir över vid tillagningen, serveringssvinn det som blir över vid serveringen och tallrikssvinnet är det man inte äter upp på sin tallrik.

Mätningarna hjälper personalen att få en överblick över var i serveringslinjen det uppstår mest matsvinn och arbeta utifrån det. Hur måltidsmiljön och olika maträtter påverkar svinnet kommer att analyseras. De mest populära maträtterna har faktiskt visat sig generera mest tallrikssvinn, då barnen gärna lägger på mer på tallriken än de orkar äta upp.

Genom att använda ett mindre kärl för tallrikssvinn i stället för ett större får eleverna en bättre uppfattning om hur mycket mat som slängs.

Resultatet av matsvinnsmätningarna kommer inom kort att läggas upp på informationsskärmar på skolorna, men redan nu har några skolor börjat skriva tallrikssvinnet på whiteboardtavlor, vilket har tagits emot bra av eleverna. Att se siffrorna varje dag har fått även de yngre eleverna att förstå att den mat de slänger påverkar resultatet.

elever som lägger på skolmat på sina tallrikar
en hand som håller i en digtal våg
en kvinna skriver på en whiteboard

För mer information

Anna-Karin Benett, Kost- och städ enhetschef
0652-360 10, anna-karin.benett@nordanstig.se