MENY


Byte av vägbelysning i Strömsbruk

Måndag 15 maj påbörjas arbetet med att byta ut vägbelysning i Strömsbruk.

Arbetena utförs först i den södra delen av Strömsbruk och fortsätter sedan norrut. De belysningsstolpar kommunen ansvarar för längs Trafikverkets vägar byts ut sist. I första skedet berörs Ringvägen, Källvägen, Järpvägen, Rosenvägen och Björkvägen.

Arbetena kommer pågå under hela sommaren och eventuellt en bit in på hösten.

en gatlykta mot blå himmel

För mer information

Erland Jakobsen, teknik- och miljöhandläggare

0652-360 70, erland.jakobsen@nordanstig.se