MENY


Militär storövning kan påverka trafiken

Den största svenska militärövningen på många år inleds i dag. Övningarna sker främst i södra Sverige, men militär närvaro sker i hela landet vilket kan påverka trafiken.

I dag startar Aurora 23, den största militära övningen i Sverige på över 25 år. Fler än 26 000 personer från samtliga försvarsgrenar deltar tillsammans med militära enheter från ytterligare 14 länder. Övningen pågår främst i landets södra delar, men militär närvaro kommer att finnas över hela Sverige. Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker återkommande under övningen.

Övningen för med sig stora transporter av personal och fordon, vilket kan påverka trafiken runt om i landet.

Under övningen som pågår till 11 maj kommer Försvarsmaktens mellersta militärregionen att finnas på plats i flera av områdets kommuner. Den 29 april finns man ibland annat i Hudiksvall och Ljusdal för att informera om Försvarsmaktens verksamhet.

Från 11 maj inleds hemtransporter från övningen vilket kan påverka trafiken ytterligare.

Läs mer om övningen Aurora 23 Länk till annan webbplats.

Stridsvagnar från Wartofta kompani, P4 Skaraborgs Regemente, framrycker längs landsväg mot Borensberg under övning Våreld 18. Kompaniet har nyligen lastats av efter att ha transporterats med hjälp av tung transport (lastbil med släp) från Skövde.21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7) Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).

Stridsvagnar från Wartofta kompani, P4 Skaraborgs Regemente, framrycker längs landsväg mot Borensberg under övning Våreld 18. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten