MENY


Bergesta först ut med digital tillsyn

Digital tillsyn med värmekameror har med goda resultat testats på Bergesta särskilda boende. Den digitala lösningen ger de äldre lugnare nätter och större frihet i sina lägenheter. Samtidigt får personalen en bättre arbetsmiljö.

Äldre är en stor och växande grupp. Gruppen 60 år och äldre är den åldersgrupp som procentuellt sett har ökat mer än befolkningen som helhet, enligt Statistikmyndigheten SCB:s senaste kartläggning. Den visar också att antalet 90-åringar är mer än dubbelt så många nu som för 50 år sedan. Det är naturligtvis positivt att vi lever längre, men det innebär också utmaningar. Inom en tioårsperiod väntas vårdbehoven öka markant.

– Vi måste hitta nya arbetssätt och ny teknik för att bemöta framtidens demografi. Vi behöver frigöra resurser och arbeta smartare och digital tillsyn är ett sätt, säger verksamhetsutvecklare David Johansson.

Individuella larm efter behov och form

På Bergesta i Gnarp har digital tillsyn testats under en tid. En värmekamera i varje lägenhet läser av rummet. Varje kamera ställs in efter den boendes behov av tillsyn och larmar utefter de inställningar som gjorts. Systemet kan exempelvis larma vid minskad rörelse i sängen, om personen vistats ovanligt länge i badrummet eller om den ramlat. Larmet kommer till personalens telefoner som snabbt kan se vad larmet rör sig om.

Julia Hiltunen Gunnarsson och Emma Westner, båda undersköterskor på Bergesta, är eniga om att den digitala tillsynen i stort sett bara innebär fördelar. Det ger de boende större frihet att röra sig fritt i sina lägenheter, utan att i onödan bli störda av personal. Under nätterna behöver de inte bli väckta eller ibland skrämda av att personalen tittar till dem.

Bättre arbetsmiljö

– Ska man nämna en nackdel så är det ett system man måste jobba med hela tiden. Det måste hela tiden vara aktuellt och uppdateras efter brukarens form, berättar Julia.

Men fördelarna väger som sagt över. Utöver att friheten blir större för de äldre blir arbetsmiljön bättre, något som enhetschef Maria Myhrer skriver under på.

– Nu behöver inte personalen springa akut hela tiden. Många gånger kan de göra klart där de är, för att man ser att det inte är någon brådska.

Integriteten en viktig aspekt

Maria understryker också vikten av att det är säkert ur integritetssynpunkt. Inga filmer lagras och inget annat än lägenhetsnummer anges i loggarna. Däremot kan man kan vid behov kontrollera vilken personal som gjort tillsyn hos vem och vid vilken tidpunkt.

– Fördelen med den här produkten är att bilden från värmekameran är tillräcklig för att se om det inträffat något som kräver assistans från personalen samtidigt som individen inte kan identifieras, säger David Johansson.

Nu efter den lyckade testperiodens slut, undersöks möjligheterna att använda produkten som en permanent lösning på alla våra särskilda boenden.

Här kan du se en kort film där Emma Westner och Julia Hiltunen Gunnarsson berättar om den digitala tillsynen.

För mer information

David Johansson, verksamhetsutvecklare
0652-201 40, david.johansson@nordanstig.se

" "