MENY


Fasad inspekteras efter att brädor släppt

Hela fasaden på förskolan i Gnarp inspekteras den här veckan efter att två kortare fasadbrädor lossnat. För att vara på den säkra sidan sker ingen utelek under tiden.

Ett par mindre fasadbrädor har släppt från den nya förskolan i Gnarp. Nu besiktas hela fasaden för att försäkra oss om att alla brädor sitter som de ska. Under tiden som arbetet pågår sker ingen lek utomhus i anslutning till byggnaden. Det görs för att ta det säkra före det osäkra.

Fasaden i anslutning till entréerna har redan inspekterats och godkänts.

Kontrollerade tillverkningen på plats

Vi har fått frågor från föräldrar om kvalitén på förskolans övriga delar, och Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för Tillväxt och service, ger lugnande besked. Ingen behöver vara orolig över att vistas inne i lokalerna, de är helt säkra, enligt Oxelhöjd. Bygget är kravställt och upphandlat utifrån svensk byggnorm och strukturellt helt i enlighet med svenska byggregler.

– Vi har haft regelbundna byggmöten under uppförandet och delbesiktningar där konstruktionen godkänts allteftersom. Som förälder kan man vara helt trygg med att lämna sitt barn på förskolan, säger han.

Vi har också själva besökt fabriken i Polen för att säkerställa kvaliteten på konstruktionen, arbetsplatsens egenkontroll och arbetsmiljöarbete.

Besiktar hela fasaden

Men det kan förstås tyckas anmärkningsvärt att en nybyggd förskola haft den här bristen.

– Det är anmärkningsvärt! Vi har kravställt hela bygget, men inte fått det vi beställt när det kommer till fasadinfästningen. Man har helt enkelt i vissa fall använt för korta spikar, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Nu besiktigas hela fasaden och där brister upptäcks kommer ny infästning ske med skruv för ändamålet. Arbetet väntas vara klart under den här veckan.

– Det är såklart naturligt att en sådan här sak väcker oro hos föräldrar. Men det här är i grunden bra och klimatsmarta lokaler, och vi tar aldrig risker när det kommer till säkerhet, vare sig för barn, personal eller andra som rör sig i våra lokaler.

Vårdnadshavare med barn på förskolan har informerats sedan tidigare om arbetena.

" "

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se