MENY


Hög kvalitet i Bringstaskolans arbete

Ännu en av våra skolor får så kallat grönt ljus från Skolinspektionen. På tre av fyra bedömningsområden uppfyller Bringstaskolan myndighetens högsta kvalitetskriterier.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som regelbundet granskar skolors verksamheter – både fristående och offentligt drivna. Granskningarna görs för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Initiativen till granskning kan komma från en enskild anmälan eller ingå i Skolinspektionens ordinarie granskningsuppdrag.

Högsta kvalitetsnivån

Bringstaskolan i Harmånger har nyligen granskats och i dagarna kom Skolinspektionens beslut som visar att eleverna får en utbildning av hög kvalitet. Myndigheten ger Bringstaskolan högsta betyg på tre av de fyra bedömningsområdena.

De områden som Skolinspektionen tittar på är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. Kvalitetskriterierna är tre och anger i vilken omfattning målsättningarna uppfylls; ”i låg utsträckning”, ”i flera delar” respektive ”i hög utsträckning” där den senare innebär högsta kvalitetsnivån.

Kvalitetssäkrat introduktionen

Skolinspektionen skriver att undervisningen på Bringstaskolan i hög utsträckning främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden. Skolan arbetar också i hög utsträckning för att utbildningen ska präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

På ett område finns förbättringspotential enligt Skolinspektionen som vill se en mer strukturerad introduktion för nyanställda och obehöriga lärare. Där når skolan medelomdömet i flera delar. Det är ett inte okänt faktum att introduktion på arbetsplatser – både privata och i offentlig verksamhet – kan ha brister. Efter Skolinspektionens besök i oktober har ett arbete gjorts centralt i kommunen för att kvalitetssäkra introduktionen för alla nyanställda.

"Fått ett kvitto"

Vad gäller Bedömning och betygssättning uppfyller skolan i hög utsträckning kvalitetskriterierna och ger förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten.

– Vi har länge vetat att vi har en mycket bra verksamhet på Bringstaskolan, men det är förstås skönt att få Skolinspektionens kvitto på det också. Nu jobbar vi på att bli ännu bättre, säger utbildningschef Thomas Larsson.

" "

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se

 

Anna-Lena Elfgren, rektor
0652-367 39, anna-lena.elfgren@nordanstig.se