MENY


Nya brunnsregler för bättre arbetsmiljö

Många brunnslock är alltför tunga och att lyfta många om dagen blir ett arbetsmiljöproblem för våra chaufförer. Därför har nya regler för slambrunnar tagits fram.

Från och med juli 2022 gäller nya regler för lock på slamanläggningar. Lockets vikt får vara högst 15 kilo eller upp till 35 kilo om locket är försett med handtag och går att dra undan från anläggningen. De nya föreskrifterna är gemensamma för alla Hälsinglands kommuner och utgår från gällande arbetsmiljöregler.

Varför gör vi då det här?

Våra slamtömningschaufförer hanterar många lock varje dag som sammantaget blir till avsevärda vikter. Det är helt enkelt en arbetsmiljöfråga. Det är också en viktig fråga om barnsäkerhet – locken måste vara säkra samtidigt som de inte är för tunga.

På marknaden finns olika typer av lock som uppfyller både säkerhets- och arbetsmiljökraven. Du kan söka själv på webben eller ta kontakt med valfri återförsäljare för att hitta ett alternativ som passar din anläggning.

Locket till slamanläggningen ska lätt kunna öppnas av en person och det ska inte behövas några speciella verktyg för att utföra tömningen. Skiftnyckel och vanlig skruvmejsel finns i slambilarna.

Det är fastighets- och anläggningsägaren som ansvarar för att kraven i föreskrifterna uppfylls – och att locket samtidigt är barnsäkert.

När måste locket vara utbytt?

Om du redan nu vet att ditt lock är för tungt bör du byta så snart som möjligt. Om vi vid genomförd slamtömning upptäckt att din anläggning har ett lock som inte uppfyller kraven kommer vi att påminna dig.

Läs mer i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar

Närbild av tanken på en slambil.

För mer information

Avfall och återvinnings kundtjänst
0652-361 86, 0652-361 84