MENY


Välbesökt öppet hus om nytt dubbelspår

Ett drygt 40-tal intresserade tog sig till Harmånger på onsdagskvällen för att ta del av Trafikverkets förslag till nytt dubbelspår genom Nordanstig. Fram till 6 mars kan alla som vill lämna synpunkter.

Trafikverket har tagit fram fem alternativ för ny dragning av Ostkustbanan på sträckan från Stegskogen vid den södra kommungränsen till Bäling strax söder om Gnarp. Sträckan som är cirka 30 kilometer lång är en del av projektet för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall.

Tågen ska, när det nya dubbelspåret är klart, kunna köra sträckan på 60 minuter med hastigheter på 250 kilometer i timmen.

Nationell plan styr byggstart

På onsdagskvällen bjöds allmänheten in till samråd i Harmånger, där bakgrunden till dubbelspårsprojektet och alternativen till korridorer för ny dragning presenterades. Ett drygt 40-tal åhörare hade tagit sig till det före detta kommunhuset på Backvägen i Harmånger.

I det här skedet handlar det om tänkbara korridorer som på sina håll kan vara över en kilometer breda. Det handlar alltså inte om exakta dragningar. När väl en av korridorerna valts ut tas en bråkdel av korridorens bredd i anspråk för dubbelspåret.

Det nya dubbelspåret på sträckan mellan Gävle och Sundsvall är ett långsiktigt projekt med omfattande planering och flera beslut som behöver vara klara innan bygget kan starta. Trafikverkets representanter ville inte spekulera om tidpunkt för byggstart, men myndigheten anger på sin webbplats att det tidigast och i bästa fall kan ske om tio år. Det är den nationella transportplanen med dess finansiering som styr tidpunkten för byggstart. Alla korridorval för sträckan Gävle–Sundsvall ska dock vara gjorda under 2024.

Mångmiljardinvestering

De fem alternativen knyter alla mer eller mindre samman vid Harmånger, förutom utredningsalternativ Väst som har sin dragning på en cirka en kilometer lång landbro väster om orten.

Alla fem alternativen har påverkan på miljön, bland annat utifrån perspektiv som landskapsbild, natur- och kulturvärden. Restiden varierar också i de olika korridoralternativen där kortare restider generellt innebär högre byggkostnad på grund av fler broar och tunnlar. Beroende på alternativ bedöms kostnaden för den nya Ostkustbanan till mellan 3,7 och 5,1 miljarder kronor.

Projektet är som sagt i ett tidigt skede och det är långt ifrån klart hur många eller vilka fastigheter som kommer att beröras. Trafikverkets markförhandlare berättade ändå översiktligt om vad som gäller vid ersättning för markintrång, men också om skyldigheten till inlösen om berörd markägare kräver det. Även verksamheter kan ha rätt till ersättning.

Två stationslägen önskvärt

Några av fullmäktiges förtroendevalda fanns på plats under kvällen. De lyfte vikten av ett andra sydligt stationsläge i Harmånger förutom det som planeras i Gnarp.

Den som vill lämna synpunkter på samrådshandlingarna kan göra det till och med 6 mars 2023. De finns i sin helhet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Handlingarna ställs ut mellan 30 januari och 5 mars 2023 och finns även att läsa här:

  • Nordanstigs kommunhus, receptionen, Södra vägen 14, Bergsjö
  • Hudiksvalls kommunhus, receptionen, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
  • Trafikverkets kontor i Gävle, receptionen, Redargatan 18
Två män tittar på kartor utlagda på ett stort bord.

Onsdagens öppet hus med presentation av samrådshandlingen gav allmänheten möjlighet till djupdykning i de alternativ för framtida dragning av ett dubbelspår. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg var en av deltagarna.