MENY


Projekt ska öka nyanländas chans till arbete

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Nordanstigs kommun är en av deltagarna i projektet där Högskolan i Gävle ska undersöka hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Forskarna på Högskolan i Gävle vill hitta nya samverkansformer mellan aktörerna i studien och lära sig mer om hur situationen ser ut för nyanlända. Målet är att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för nyanlända att få jobb och som förkortar perioder av väntan.

Projektet är inriktad mot nyanlända tredjelandsmedborgares (medborgare utanför EU) möjligheter till integration och arbete. Genom kartläggning ska kommunerna identifiera var i integrationsprocessen som samverkan och aktiviteter med andra aktörer kan ske. Det kan handla om att målgruppen får tillfälle att öva på svenska och bygga nätverk genom till exempel föreningslivet.

Deltagare i projektet är Högskolan i Gävle, RF-SISU Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun.

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 pågår från 1 november 2022 till 31oktober 2026 och leds av Länsstyrelsen Gävleborg. Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som också drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

Portrait of young muslim african american female software developer with blue scarf standing at modern startup office

Foto: MoshPhotos/Länsstyrelsen Gävleborg

För mer information

Kristina Jernberg Gradin, arbetsmarknadshandläggare

0652-360 00, kristina.jernberg-gradin@nordanstig.se

 

Samverkan Gävleborg 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.