MENY


Huskurage mot våld i nära relation

Genom att reagera på signalerna kan våld i nära relation förhindras tidigare. Nu ställer sig Nordanstigs kommun bakom Huskurage – en metod som bygger på grannars engagemang.

Som ett led i vårt arbete med att förebygga och uppmärksamma våld i nära relation och våld i hemmet ställer sig Nordanstigs kommun nu bakom Huskurage.

Huskurage är en preventiv metod som egentligen handlar om civilkurage där grannar uppmanas att reagera på signaler som kan tyda på våld i nära relation. Metoden är enkel och bygger på tre insatser:

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov – hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring polisen! Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

"Viktigt att ta ställning"

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem som kan drabba vem som helst. Våldet drabbar alltid de barn som bor i familjer där det förekommer.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att kommunen ska ansluta sig till Huskurage metod.

– Det är viktigt att ta ställning mot allt våld i samhället och extra viktigt mot våld i hemmet. Alla har rätt att känna sig trygga – särskilt i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

Fördelarna väger över

Metoden har antagits av flera kommuner, bostadsbolag och -föreningar. Den stöds också av organisationer via ambassadörskap. Farhågor har lyfts på andra håll i landet om risken att som granne själv drabbas genom att knacka på.

Synpunkten har beaktats, men slutsatsen har i vår kommun varit att fördelarna av att reagera överväger eventuella risker. Det är viktigt att som ingripande granne välja de insatser ovan som man känner sig trygg med.

Tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB kommer uppmaningen att använda Huskuragemetoden att spridas till hyresgäster och allmänhet i vår kommun.

En hand knackar på en ytterdörr.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96, ola.wigg@nordanstig.se

 

Anna Maria Landewall Norfall, trygghets- och folkhälsostrateg
0652-362 14, anna-maria.landewall.norfall@nordanstig.se