MENY


Skolbäcken på is – barn lär om fiskars liv

Vi möter upp treorna från Lönnbergsskolan. Det är soligt, men blåsigt på Kyrksjöns is i Bergsjö. Pär Dahlgren från Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund arbetar med projektet Skolbäcken och är dagens instruktör.

Projektet Skolbäcken är ett upplevelsekoncept för skolklasser. Det ska ge barn kunskap om vatten i skolans närmiljö och eleverna får möjlighet att själva utföra vatten- och fiskevårdande åtgärder.

– Ett fiskevårdsprojekt som passar att göra på vintern är risvase. Riset gynnar fisk och vattenlevande smådjur. Den ger både skydd och mat åt fiskar genom ett aktivt kretslopp, berättar Pär Dahlgren.

På frågan vad fiskarnas ägg heter viftar många ivriga händer i luften. Rom är rätt svar och Pär berättar:

– Abborrarna och gösen har klibbig rom som de vill sätta fast på något. Här i Kyrksjön är det ont om sådana ytor. Får de en risvase att lägga rommen på så bli de jätteglada.

Ger både skydd och mat

För att förstå risvasens funktion får barnen leka en jaga-lek där de delas in i olika fiskgrupper. Abborrarna lägger ägg, mörten tjuväter av äggen, gammelgäddan och storgösen lurar i vassen och jagar fiskarna. Under stoj och mycket skratt springer alla barn sig varma.

Sedan är det dags att göra själva risvasen. Alla hjälps åt att dra ut materialet till risvasen på sjön. Granar och annat ris binds ihop och fästs vid tyngder så att hela högen sjunker i vår när isen smälter.

– Det här stället ska vi komma ihåg för i sommar ska vi fiska här. Har vi tur så har abborrana hittat hit då, säger några av barnen.

Väl iland igen bjuds alla duktiga fiskevårdare på fika.

Risvase, hög med granris på is.