MENY


Ökat samarbete mellan skola och socialtjänst

Hur kan skola och socialtjänst samarbeta för att eleverna i vår kommun ska få bäst hjälp och stöd? Rektorer från samtliga skolor och chefer och personal från socialtjänsten träffades en heldag för att prata samverkan.

Syftet med dagen var att lära känna varandra, få nya insikter och identifiera gemensamma utvecklingsområden. Inte minst vilka förväntningar skola och socialtjänst kan ha på varandra.

– Det här är inte en engångsföreteelse, säger Thomas Larsson, utbildningschef. Vår ambition är att fortsätta ha träffar där skola och socialtjänst utvecklar sitt samarbete. Hur ofta det blir har vi inte bestämt än.

På agendan stod bland annat presentationer av verksamheterna och gruppdiskussioner, men också genomgångar av konkreta åtgärder som till exempel hur det går till att göra en orosanmälan och hur samarbetsmodellen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) fungerar. Johan Sand, gruppledare för fältverksamheten Lyktan i Sandvikens kommun, berättade via Teamslänk om hur deras fältarbete går till – en presentation som var mycket uppskattad.

– Det här utvecklingsarbetet ska ge resultat för våra barn och ungdomar, säger Karin Henningsson, verksamhetschef för Stöd och omsorg. Tillsammans vill vi diskutera vilka hinder och möjligheter som finns för samverkan. Det kan till exempel handla om regler och lagrum som reglerar verksamheterna.

Rektorer från samtliga skolor och chefer och personal från socialtjänsten träffades en heldag för att prata samverkan. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se

 

Karin Henningsson, verksamhetschef för Stöd och omsorg
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se