MENY


Samråd för Ostkustbanan – delen Stegskogen-Bäling

Trafikverket bjuder in till samråd om val av lokaliseringsalternativ för Ostkustbanan, delen Stegskogen-Bäling. Handlingen ställs ut mellan 30 januari och 5 mars och du kan lämna synpunkter fram till den 6 mars 2023.

Trafikverket utreder vilka etapper och korridorval som gör det möjligt att stegvis bygga dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Val av korridor är gjord för flera etapper och några kvarstår. Samtliga korridorval beräknas vara klara till 2024.

”Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ” utvärderar de fem alternativa korridorerna för ett nytt dubbelspår på sträckan Stegskogen-Bäling. Samrådshandlingen består av en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

Handlingar

På Trafikverkets webbplats finns handlingarna som ingår i samrådet Ostkustbanan Stegskogen-Bäling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna finns även att läsa här:

  • Nordanstigs kommunhus, receptionen, Södra vägen 14, Bergsjö
  • Hudiksvalls kommunhus, receptionen, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
  • Trafikverkets kontor i Gävle, receptionen, Redargatan 18

Handlingen ställs ut mellan 30 januari och 5 mars 2023. Fram till den 6 mars 2023 kan du lämna synpunkter på samrådshandlingen. På Trafikverkets webbplats finns information om hur och var du lämnar synpunkter.

Trafikverket bjuder in till öppet hus

Onsdag 8 februari klockan 17.00–20.30 är du välkommen på öppet hus i Gamla kommunhuset på Backvägen 1 i Harmånger. Klockan 18.30 hålls en presentation om innehållet i samrådshandlingen och du har möjlighet att ställa frågor.