MENY


Snabbkurs i kommunpolitik för nya och nygamla

Som ny politiker är det mycket att sätta sig in i. För att ge förtroendevalda bra förutsättningar och en bra start på mandatperioden arrangeras en utbildningsdag. På onsdagen var det dags.

Varje ny mandatperiod utbildas våra politiker i viktig lagstiftning och rutiner. De får också en genomgång av kommunens verksamheter, hur de arbetar och med vad. På onsdagen var det dags för fullmäktiges och kommunstyrelsens politiker – där flera är nya, att gnuggas.

Rutiner och praktiska frågor

Runt 25 förtroendevalda och ett tiotal tjänstepersoner hade samlats i församlingshemmet i Bergsjö och hälsades välkommen av kommunfullmäktiges ordförande Kent Hammarström och kommunchef Erik Hedlund. På agendan stod verksamheternas ansvarsområden, vilka utmaningar och möjligheter de har och vad som är på gång i stab, samhällsbyggnad, skola och omsorg.

Som politiker i de högsta beslutande organen finns också ett arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön, och det är kanske inte det första man tänker på som ny. Om det och praktiska frågor kring bland annat arvoden, talade medarbetare från Personalenheten.

Viktig gränsdragning

Rätten till insyn i offentliga verksamheter är en grundbult i svensk lagstiftning. Alla som vill ska kunna ta del av uppgifter och handlingar. Därför är det viktigt att förstå reglerna kring allmänna handlingar, diarieföring, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.

Efter gemensam lunch var det dags för genomgång av den politiska organisationen med kommunfullmäktige, nämnder och utskott. Sammanträdesteknik med frågor som, hur går ett ärendes beredningsprocess till, vad är delegation och varför är gränsdragningen mellan politik och förvaltning viktig, togs upp.

"Lärorikt för ny och nygammal"

Dagen blev uppskattad och kommunchef Erik Hedlund tror att dagens information blir ett bra stöd för de nya förtroendevalda.

– Man lär sig förstås inte allt på en dag, men det här är en bra grund inför det arbete som ligger framför våra nya politiker. Och för de mer rutinerade är det aldrig fel med lite repetition, säger ErikHedlund.

Kent Hammarström är ny ordförande i kommunfullmäktige, men långt ifrån ny i politiken.

– Det har varit en intressant dag – och lärorikt – oavsett att man är ny eller har varit med under tidigare mandatperioder, säger Kent Hammarström.

En man och en kvinna talar inför en grupp förtroendevalda.

Kommunchef Erik Hedlund och näringslivschef Mia Järliden talar inför förtroendevalda under onsdagens utbildningsdag.

För mer information

Kent Hammarström, kommunfullmäktiges ordförande
kent.hammarstrom@nordanstig.se


Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se