MENY


Maria är vårt nya barn- och elevombud

I vår strävan att utveckla skolan tar vi nu nästa steg. Från och med vårterminen 2023 inrättar vi eget barn- och elevombud för att snabbare fånga och hantera klagomål eller synpunkter.

Barn- och elevombudet är ett stöd när det känns som jobbigast. Ombudet är en neutral länk mellan förskola, grundskola och hemmet, och som arbetar för barnets bästa.

Inte bara klagomål

För vårdnadshavare och elever blir barn- och elevombudet den sammanhållna vägen in mot skolverksamheten. Ombudet sköter alla kontakter med vårdnadshavare och berörd rektor eller utbildningschef. På så sätt blir kontaktvägarna tydligare och dialogen konsekvent. Vid behov förmedlar barn- och elevombudet kontakten mellan vårdnadshavare och rektor.

Men barn- och elevombudet hanterar inte bara klagomål. Förslag, beröm eller andra synpunkter är lika välkommet. Oavsett om det gäller egna barn eller verksamheten i allmänhet, en enskild lärare, rektor eller utbildningschef, är det till barn- och elevombudet du ska vända dig.

"Viktig byggsten"

– Vilken åsikt du än har är den värdefull för oss i vår strävan att ständigt bli bättre. Vi tror att barn- och elevombudet är en viktig byggsten i skolans utvecklingsarbete, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Valet av barn- och elevombud föll på Maria Eriksson. Maria har forskarbakgrund, och under de senaste åren har hon varit verksam i skolvärlden där hon arbetat med utvecklingsfrågor.

Professionellt bemötande

– Maria har en stor drivkraft och en stark förmåga att lyssna. Jag tror att hon med sin erfarenhet och bakgrund är helt rätt person på den här posten, säger Thomas Larsson.

Den som kontaktar Maria kan förvänta sig ett professionellt bemötande utan stress. Hon tar de kontakter som är nödvändiga för att utreda och bedöma ärendet. Barn- och elevombudet sköter återkopplingen till den klagande och följer ärendet tills det kan anses avslutat.

Här kan du läsa mer om och ta kontakt med barn- och elevombudet

Ett barns hand i en vuxen hand.

Barn- och elevombudet kan ge stöd i kontakten mellan elev/vårdnadshavare och skolan. Fokus ligger alltid på barnets bästa.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se

 

Maria Eriksson, barn- och elevombud
070-213 64 61, maria.eriksson2@nordanstig.se