MENY


Informationsmöten om unga och droger

Välkommen på informationsmöte om unga, droger och drogtecken med alkohol- och drogterapeuten Lotta Åström. Välj den mötesort som passar dig bäst: Gnarp, Bergsjö, Hassela eller Ilsbo.

Som alkohol- och drogterapeut vet Lotta Åström att vi kan göra skillnad om vi får rätt kunskap om ungdomar och den verklighet de möter idag. Lotta har varit aktiv inom det förebyggande arbetet mot drogproblematik i Gävleborg, jobbat med ungdomar inom SiS*, HVB-hem och inom socialtjänsten.

26 januari kl. 18.00–20.00, Gnarp. Obs! Ändrad lokal till Blå gården.

2 februari kl. 18.00–20.00, Bergsjögården, Bergsjö

15 februari kl. 18.00–20.00, Hasselagården, Hassela

15 mars kl. 18.00–20.00, Ilsbogården (f.d. Lillbergsgården), Ilsbo

Informationsmötena vänder sig endast till vuxna och deltagarna är välkomna att ställa frågor. Fritt inträde och ingen föranmälan. Fika finns att köpa.

* Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger SiS barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

För mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se