MENY


Hushållssopor sorteras allt bättre

Invånarna i Nordanstig har blivit bättre på att sortera sina hushållssopor. Under 2022 har mängden brännbart avfall minskat med över 70 ton, en besparing på ungefär 100 000 kronor.

Totalt samlas drygt 2000 ton hushållssopor in i kommunen under ett år. Genom att minska den mängden sparar vi både miljö och pengar. Det är främst kostnader för transport och förbränning av avfall som blir lägre.

– Det är mycket glädjande att mängden hushållsavfall i soptunnorna minskar, säger Jimmy Nilsson, enhetschef för Avfall och återvinning. Det här är ett miljöarbete som vi gör tillsammans för att följa de lagar och miljömål som finns. Vi vill ge våra kommuninvånare en klapp på axeln! Vi är på rätt väg!

Genom att hantera avfallet rätt hålls kostnaderna nere. Hur duktiga abonnenterna är på att sortera har bäring på avfallstaxan. Det kostar helt enkelt att slarva med avfallssorteringen.

– Det är resursslöseri att lägga förpackningar i hushållssoporna, säger Jimmy Nilsson. De hör hemma i förpackningsinsamlingen. Hur var och en hanterar sina sopor har stor betydelse för helheten.

Sorteringsguide - Avfall Hälsingland (avfallhalsingland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En man står vid ett antal sopkärl utomhus.

Det är mycket glädjande att mängden hushållsavfall i soptunnorna minskar, säger Jimmy Nilsson som är enhetschef för Avfall och återvinning. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef Avfall och återvinning

0652- 362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se