MENY


Snart bygger vi för billaddning på fyra orter

I ett första skede får fyra orter i vår kommun publika laddstolpar och på sikt ska orterna bli fem. Hälften av investeringskostnaden utgörs av EU-stöd.

Nu bygger vi publika laddstationer på fyra orter i vår kommun. Investeringen beräknas kosta 600 000 kronor och Naturvårdsverket står för hälften genom det EU-finansierade projektet Klimatklivet.

Centrala placeringar

Orterna som nästa år ska ha laddstationer på plats är Harmånger, Hassela, Strömsbruk och Bergsjö. Varje station får fem laddplatser avsedda för lätta fordon.

I Harmånger placeras stationen vid Hagängsgården. Hassela får sin station intill busstationen medan Strömsbruksborna kommer att kunna ladda sin bil vid centrum. Även i Bergsjö blir det en central placering; på kommunens parkering mittemot ICA Bergsjöhallen.

Gnarp inte bortglömt

Önskemålet var även att bygga laddstation vid järnvägsstationen i Gnarp. Eftersom kommunen inte äger marken och bara har ett muntligt medgivande från markägaren Trafikverket blev det avslag på ansökan om medfinansiering.

– Det betyder inte att Gnarp blir utan, säger teknikhandläggare Helena Malmkvist. Med ett undertecknat markavtal med Trafikverket kommer vi att söka på nytt.

Senast i december 2023 kommer de fyra laddstationerna att stå klara. De blir tillgängliga för alla som vill ladda sin bil. Vilken modell för hur bilisterna ska betala för den el de förbrukar är ännu inte avgjord.

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket via Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

För mer information

Helena Malmkvist, teknisk handläggare
0652-361 82, helena.malmkvist@nordanstig.se