MENY


Barn och familj utbildar och förebygger

Barn och familj inom socialtjänsten satsar på både kompetensutveckling och förbättrade arbetssätt för att fånga upp barns och familjers behov av stöd

Barn och familj deltar i det nationella kompetensutvecklingsprojektet Yrkesresan och pilotprojektet Barnsäkert med fokus på samarbete mellan barnhälsovård och socialtjänst. Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom tillgång till kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Hittills har drygt 90 procent av landets kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan.

– Yrkesresan riktar sig till både medarbetare och chefer inom socialtjänsten, berättar Anna-Lena Borg Engberg, enhetschef för Barn och familj. Det är en nationell plattform för lärande inom socialt arbete och den första delen som lanseras nu handlar om barn och unga.

Det kommer att finnas tre olika utbildningsnivåer på plattformen: ny, van och erfaren. Användarkontot är personligt och följer med vid byte av jobb. Förutom den digitala utbildningsplattformen är regionala träffar en del av utbildningen.

En nationell utbildning bidrar till likvärdig kompetens hos socialtjänsten i alla kommuner. För familjer som behöver hjälp är det en trygghet att veta att de får samma stöd oavsett vilken kommun de vänder sig till.

Förebyggande arbete med BarnSäkert

BarnSäkert är ett arbetssätt inom barnhälsovården i samarbete med socialtjänsten. Projektet drivs av Region Gävleborg och barnavårdscentralerna har en central roll. Arbetssättet innebär att föräldrar får möjlighet att svara på ett frågeformulär när de kommer på de årliga BVC-kontrollerna med sitt barn.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda stöd och hjälp tidigt till familjer som har behov av det, säger Anna-Lena Borg Engberg. Märker BVC-sköterskan i samtalet med familjen att de behöver stöd, till exempel när det gäller ekonomi, så har vi en kontaktperson på våra familjecentraler som BVC-sköterskan kontaktar om föräldrarna samtycker till det. Sedan gör BVC-sköterskan och en handläggare från Barn och familj ett gemensamt hembesök hos familjen för att se vilken form av stöd familjen behöver.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under perioden 20212028. Målgruppen är medarbetare inom myndighetsutövning, utförarverksamhet samt arbetsledare och chefer.

En familj med pusselbitar som bakgrund.

Illustration: Pixabay

För mer information

Anna-Lena Borg Engberg, enhetschef

0652-361 74, anna-lena.borg-engberg@nordanstig.se