MENY


Årets kultur- och fritidsledarstipendiater utsedda

Nordanstigs kommuns kulturstipendium och föreningsledarstipendium delas ut på årets sista kommunfullmäktigesammanträde den 28 november.

I år delas kulturstipendiet mellan Lena Gräntz och Bertil Sundin. Lena Gräntz får stipendiet för sitt mångåriga engagemang och trogna arbete i Bergsjö Hembygdsförening där hon delar med sig av sitt stora kunnande genom en stark kärlek till hembygden.

Bertil Sundin prisas för sin betydelsefulla insats som bärande kraft i föreningen Nordanstigs Bygd- och släktband där han under lång tid arbetat med kursverksamhet och givit ut böcker och skrifter om bygden. Kulturstipendiaterna får dela på 5 000 kronor.

Yngve Nilsson får årets föreningsledarstipendium för att han är en engagerad kraft som bidrar både administrativt och praktiskt i Bergsjö IF och verkar för att alla, oavsett plånbok, ska ges möjlighet att spela fotboll och använda föreningens anläggning. Föreningsledarstipendiet är på 5 000 kronor.

Kulturstipendium och föreningsledarstipendium

Del av ett diplom som ligger på ett bord.

För mer information

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande
070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se