MENY


Sörgården får tolv nya platser

Den här veckan startade markarbeten vid Sörgården för att ge plats åt tolv nya lägenheter för våra äldre. Det finns stor efterfrågan till särskilt boende i vår kommun och kön har blivit allt längre de senaste åren.

Behovsanalysen inför ett nytt särskilt boende intill Sörgården pågår, men inflyttning till boendet dröjer ännu några år. En tillfällig lösning med moduler är därför nödvändig.

Byggnaden placeras med två våningar vid Sörgårdens östra gavel och sammanlänkas med de befintliga flyglarna. Via en korridor nås de nya lägenheterna, inflyttning beräknas till månadsskiftet januari-februari 2023.

Temporär lösning

Moduler uppfattas ibland som ett lite sämre alternativ, men från fastighetsansvariga utlovas en mycket god standard.

– Tillfälliga lokaler är inte optimalt ur ett fastighetsperspektiv, men ur ett brukarperspektiv är det vad vi måste göra utifrån behovsläget vi har just nu. Lägenheterna kommer att vara väldigt fina att bo och arbeta i och det är det viktigaste för oss, säger verksamhetschefen för Tillväxt och service, Hans-Åke Oxelhöjd.

Modulerna används bara under tiden vi bygger det nya boendet i närheten. Hyrestiden är tre år med möjlig förlängning på två år. Den genomsnittliga totala månadskostnaden för kommunen uppgår till cirka 210 000 kronor inklusive hyra, grundläggning, länkbyggnader, sprinkler med mera.

Hög standard

– Vi har för få särskilt boende-platser i kommunen utifrån de behov som finns. Då kan vi inte heller verkställa biståndsbeslut inom tre månader, vilket är lagens krav. Det innebär att vi riskerar att få betala vite till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet, säger vård- och omsorgschef Karin Henningsson.

De tillfälliga lokalerna håller som sagt en hög standard och har alla de bekvämligheter som finns i resten av byggnaden.

– Jag tror att både boende och personal kommer bli nöjda med lösningen, även om vi alla helst av allt vill se ett nytt särskilt boende så fort som möjligt, säger Karin Henningsson.

Markarbeten där husmoduler ska placeras.

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se

 

Mac Herrmann, projektledare