MENY


Protokollincident anmäls till dataskyddsombudet

Nordanstigs kommun har anmält en incident till kommunens dataskyddsombud. 

Händelsen gäller uppgifter i ett protokoll som publicerats på kommunens webbplats. Uppgifterna har potentiellt varit integritetsstörande och dataskyddsombudet utreder händelsen. 

I kommunen finns tydliga rutiner för hantering av integritetskänsliga uppgifter. Parallellt med dataskyddsombudets genomgång utreds också hur avsteg från rutinerna kunnat ske. Orsaken är alltså inte av teknisk art.

Det här handlar om den mänskliga faktorn och människor gör fel ibland. Nu ser vi över det här och säkerställer att det inte händer igen, säger kommunchef Erik Hedlund. 

När misstaget upptäcktes togs protokollet omedelbart bort från hemsidan. 

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se