MENY


Bergsjöfastigheter utan vatten

Ett flertal fastigheter i Bergsjö är utan vatten efter en läcka. Arbetet för att laga den pågår.

På grund av en akut vattenläcka är vissa fastigheter i centrala Bergsjö just nu utan vatten. Berörda gator och fastigheter är:

  • Oxelvägen ojämna nummer 1–9
  • Lönnbergsvägen 1, 1B, 3, 4
  • Södra vägen 3, 4, 6, 8, 10, 10B samt 12
  • Prästvägen 5
  • Lövstigen 3 och 7

MittSverige Vatten & Avfall jobbar med att laga läckan. Arbetet beräknas pågå till klockan 16.00.

Lämna inga vattenkranar öppna och gör inga egna arbeten på dina ledningar under tiden. Om vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka, spola kallt vatten en stund. Vänta gärna med att tvätta kläder tills vattnet ser klart ut.

För frågor hänvisar vi till MittSverige Vattens felanmälan, 020-120 25 10.

Bild på stiliserad droppe.