MENY


Prao ger erfarenhet för framtiden

Den här veckan gör ett sjuttiotal elever i årskurs 9 på Bergsjö skola prao. Den är viktig för att eleverna ska få en inblick i arbetsmarknaden säger Ulla Sundström som är studie- och yrkesvägledare på skolan.

Enligt Skolverkets regler ska eleverna ha prao minst två veckor i högstadiet. I Nordanstig har eleverna prao en vecka i årskurs 8 och en i årskurs 9.

– Det är viktigt att komma ut från skolan och få omsätta kunskaper i praktiken, säger Ulla Sandström. Redan i årskurs 3 får eleverna möjlighet att tillbringa en dag på en arbetsplats, i första hand där en förälder jobbar. I årskurs 5 är det också prao en dag för eleverna.

Ulla Sandström träffar alla elever som går i femman för att prata prao. Då brukar hon trycka på att det är viktigt att hänga med i skolan och att lära sig språk eftersom språkkunskaper är viktiga i många jobb. En fråga hon ibland ställer är hur många yrken eleverna tror att det finns på en skola. Ett par tre stycken brukar svaret bli, men i själva verket kan det finnas runt 40 olika yrkesroller på en större skola. Det visar att det finns många fler möjligheter och yrken än vad eleverna först tror.

Hitta praoplats

Eleverna hittar praoplatserna själva och Ulla tycker att det går bra. Hon träffar eleverna i nian enskilt innan de ska välja praoplats och då uppmanar hon dem att välja en plats som har med gymnasievalet att göra. Erfarenheterna från praon kan vara en hjälp vid valet av gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vara ett bollplank så att eleverna själva börjar fundera på vad de vill, vad de kan och vad de siktar på.

Ulla och klassmentorerna kontaktar arbetsgivarna under praoveckan för att höra att allt går bra. Eleverna får i uppgift att skriva en praodagbok för att Ulla tillsammans med eleven enklare ska kunna följa upp veckan.

Vera praoar på kommunen

Vera Englundh går i nian på Bergsjö skola och gör sin prao på Nordanstigs kommun. Hon har hittills fått en inblick i flera typer av arbetsuppgifter, till exempel handläggning av fordonsvrak, utsättning av lägeskontroll (kontroll att en byggnad placeras enligt bygglov), uppföljningsmöte om valarbetet och varit med på en trygghetsvandring.

– Det är en rolig vecka, säger Vera Englundh. Jag har fått göra många olika saker. Jag är intresserad av kriminologi och vill bli polis i framtiden, därför känns det bra att få lära sig lite mer om hur det fungerar i en kommun med till exempel lagar och regler.

Kvinna i en korridor på en skola.

Ulla Sundström är studie- och yrkesvägledare på Bergsjö skola.

För mer information

Ulla Sundström, studie- och yrkesvägledare

0652-362 33, ulla.sundstrom@nordanstig.se