MENY


Omsorgsgrenar får gemensam chef

Vård- och omsorgschef Karin Henningsson får samlat ansvar då hon permanent tar över rollen som socialchef. Social omsorg slås vid årsskiftet samman med vård- och omsorgsverksamheten.

Karin har under ett drygt år varit tillförordnad socialchef. Som sådan tog hon även över ansvaret för det förändringsarbete inom Social omsorg som inletts tidigare. Utvecklingsarbetet har varit omfattande och i vissa delar komplext. Den konsult som för två år sedan genomförde översynen av socialtjänsten har utvärderat förändringsarbetet och konstaterar en positiv utveckling.

Ekonomin stabiliserad

Som ett led i arbetet omstrukturerades Social omsorg till tre jämnstora enheter. Överlag beskrivs en tydligare och effektivare ledningsstruktur i verksamheten, och arbetet med uppföljning har systematiserats. Ekonomin inom social omsorg har också stabiliserats.

Nu slås alltså Social omsorg samman med Vård och omsorg till en verksamhet. Den senare har också haft en gynnsam utveckling med minskande budgetunderskott under Karins ledarskap.

– Det är två verksamheter som mycket väl kan bedrivas under en ledning. Det är också en vanlig lösning för kommuner av vår storlek. Fungerar det i Ovanåker, Timrå och Ånge, fungerar det säkerligen hos oss också, säger kommunchef Erik Hedlund.

Sammanslagning vid årsskiftet

Han berömmer Karin Henningsson för det arbete hon tillsammans med sina medarbetare hittills gjort för att utveckla den så viktiga sociala omsorgen.

– Det är ett komplicerat arbete inom ett väldigt reglerat och lagstyrt område. Det är ett väl utfört arbete de har gjort och gör, helt enkelt.

Karin Henningsson säger att hon ser fram emot att fortsätta det uppdrag hon haft som tillförordnad under ett drygt år.

– Vi har kommit ganska långt i utvecklingen av Social omsorg tack vare personalens engagemang och kunskap. Nu ser jag särskilt fram emot att vi tillsammans ska hitta de beröringspunkter vi vet finns mellan Vård och omsorg och Social omsorg, säger Karin Henningsson.

Vad den nya omsorgsverksamheten ska heta jobbas fram under december. Sammanslagningen sker formellt från årsskiftet.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

 

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef

0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se