MENY


Dags att spara el!

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter, men om vi minskar elanvändningen kan vi förbättra situationen.

Vi befinner oss i en exceptionell situation med krig i Europa med stora följdverkningar på energimarknaderna som leder till höga elpriser. Vi går också in i en kallare och mörkare årstid med värme på inomhus och högre elanvändning. Genom att minska elanvändningen gör det skillnad både nu och i vinter.

Många vill veta hur de ska göra och därför går Energimyndigheten ut med konkreta tips och råd för minskad elanvändning:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om hur du sparar el.

energimyndigheten.se/varjekwhraknas. Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning | Nordanstig Länk till annan webbplats.

Den 30 september stiftades en ny EU-lag om krisintervention på elmarknaden. Den innebär att varje medlemsland har en skyldighet att minska elanvändningen med minst 5 procent under höglasttimmar. Det är nämligen då som gaseldad kraftproduktion har en betydande inverkan på elpriset. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.

En person släcker en lampa som står i ett fönster.

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. Foto: Nordanstigs kommun