MENY


Gymnasiebehörigheten fortsatt i topp

Nordanstigs kommunala skola har än en gång högst andel gymnasiebehöriga nior i länet. Vår skola har också högst andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, enligt färsk statistik från Skolverket.

Resultaten i Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik ligger även i årets mätning över riksgenomsnittet. För läsåret 2021/2022 är 86,7 procent av avgångseleverna i kommunala och friskolor behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. För Sverige som helhet är siffran 85 procent.

"Systematiskt utvecklingsarbete"

Sett enbart till vår kommunala skola är resultatet ännu bättre; nio av tio når behörighet. Även det genomsnittliga meritvärdet ligger i länstopp och över rikssnittet för kommunala skolor.

– Det här är ett gott betyg till det systematiska utvecklingsarbete som all personal arbetat med de senaste åren, i alla kommunens utbildningsverksamheter, från förskola till högstadiet. Det gläder mig särskilt att meritvärdet har förbättrats, då det släpade efter jämfört med den i övrigt positiva utvecklingen förra läsåret. Men för kommande år måste vi komma ihåg att utvecklingsarbete inte går i en kurva rakt uppåt utan snarare två steg fram och ett tillbaka, säger utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom.

Stora skillnader i länet

I en jämförelse mellan länets kommunala skolor placerar sig Nordanstig högst med sina 89,9 procent behöriga. Det är en procentenhet bättre än länstvåan Hofors. När det kommer till hur väl niondeklassarna når kunskapsmålen i alla ämnen hamnar Nordanstigs kommunala skola i en klass för sig; 87 procent. Snittet för länets kommunala skolor är knappt 65 procent.

Skillnaderna i behörighet är stora i länet. Mellan Nordanstigs topplacering och kommunen längst ner på listan skiljer det 21 procentenheter, medan det i kunskapskraven skiljer hela 22,3 procentenheter.

Färre behöriga i riket

– De stora effekterna av vårt utvecklingsarbete ligger ännu några år in i framtiden. Men det är jätteroligt att lärarnas arbete med att bredda undervisningen och möta alla elever på rätt kunskapsnivå ger resultat. Grattis till dem, till rektor och framför allt till eleverna som nu i högre grad kan realisera sina utbildningsdrömmar, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Det sammanlagda resultatet för riket visar att andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har minskat något jämfört med förra läsårets slutbetyg för årskurs 9.

En pojke sitter lutad över skolböcker och en miniräknare.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se

 

Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande
070-681 40 70, anette.nybom@nordanstig.se