MENY


En gyllene kvart för hälsa och återhämtning

En daglig kvart på jobbet för att ägna sig åt en aktivitet som främjar hälsa och återhämtning. Det blir nu verklighet för tillsvidareanställda inom vård, omsorg och social omsorg i Nordanstigs kommun. Projektet finansieras helt med statsbidrag.

”Den gyllene kvarten” ska läggas in i varje medarbetares arbetspass och innehålla en arbetsplatsförlagd aktivitet som främjar den anställdes hälsa och återhämtning under arbetsdagen. Målet är friskare och piggare personal, en mer välmående arbetsplats och nöjdare brukare.

Medarbetaren väljer själv aktivitet och tar ansvar för att den utförs. Det kan till exempel vara att den som har ett stillasittande arbete går upp och ner i en trappa eller en promenad runt huset. För den som har ett fysiskt arbete kanske en stunds vila avskilt ger ny energi.

Kick-off på Bergsjögården

Den 27 och 28 september hålls en kick-off på Bergsjögården med hälsoprofilen Leila Söderholm som föreläser om hur små förändringar gör att det finns ork över både under och efter en arbetsdag Dagen avslutas med en gemensam promenad.

– Den här satsningen hade inte varit möjlig att göra utan statliga medel, säger Karin Henningsson, verksamhetschef för vård och omsorg. Det kommer att bli fler föreläsningar nästa år om bland annat avslappning, stress, återhämtning och kost. Dessutom kan våra medarbetare logga in en webbplats där det finns träningsprogram, tips om kost, avslappning och mycket annat. Det ska fungera som stöd och inspiration för att bli friskare och piggare.

Gyllene kvarten en naturlig del av arbetsdagen

Projektet pågår hela 2023 och efter det ska den gyllene kvarten vara en naturlig del av arbetspasset.

– Vi har inte erbjudit friskvård på arbetstid innan utan istället har varje medarbetare fått en friskvårdspeng att disponera, säger Karin Henningsson. Nu blir den gyllene kvarten ett komplement till friskvårdspengen och ett stöd som vi hoppas ska göra skillnad för våra medarbetares hälsa och välmående.

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har sökts genom Socialstyrelsen. Totalt har 4,2 miljoner kronor beviljats.

En kvinna håller föredrag i en biosalong.

Leila Söderholm berättar om hur hjärnceller fungerar och påverkar hur vi mår. Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Karin Henningsson, verksamhetschef Vård och omsorg

0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se