MENY


Mat temat för årets Krisberedskapsvecka

Den 26 september – 2 oktober pågår Krisberedskapsveckan och årets tema är mat. I Sverige har vi gott om mat, men om det blir ett långvarigt elavbrott, importstopp till följd av krig eller någon annan kris kan det bli brist på vissa matvaror.

Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

– Du kan inte räkna med att kommunen ska lösa matförsörjningen åt dig vid en kris, säger Erik Hedlund, kommunchef. Vårt uppdrag är att prioritera de svaga i samhället. Därför behöver du själv tänka igenom och planera för vad du och din familj ska äta vid en kris. Vi ska komma ihåg att Nordanstig är landsbygd och i de allra flesta fall en bra plats att befinna sig vid en kris.

Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt. Det är viktigt att varje hushåll som kan engagerar sig mer lokalt.

Svaga grupper får hjälp

Vid en kris är det de svaga grupperna som inte har möjlighet att själva lösa matfrågan som kommunen ansvarar för. Kommunen har idag beredskap för att se till att det finns mat till barn och äldre inom vård, skola och omsorg under ungefär en vecka, men ambitionen är att den tiden ska bli längre.

I vår kommun finns flera trygghetspunkter där det vid en kris ska finnas tillgång till el, dricksvatten och möjlighet till kommunikation om el- och mobilnät slås ut. Det handlar då om att få hjälp med det nödvändigaste, men alltså inte mat.

– Hur du bor har förstås stor betydelse för hur du kan förbereda dig för en kris. Vissa bor i hus och har matkällare att tillgå, andra bor i lägenhet, men även den som bor i ett flerfamiljshus kan ha en beredskap. En låda med mat som till exempel konserver, en rejäl dunk med vatten, en vevradio och en laddad powerbank kan de flesta förvara någonstans i hemmet.

Prata med familj och vänner om krisberedskap

Om alla som bor i en kommun samarbetar med varandra finner man lösningar vid en kris. Eriks råd är att du sätter dig ner och pratar med familj och vänner om vilka problem som skulle kunna uppstå vid en kris och hur ni tillsammans löser dem.

Tips och råd

Bra mat vid kris (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Tillgång till mat i kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Krisrecept (msb.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan sedan 2017.

COPYRIGHT/PHOTO: Melker Dahlstrandmelker@dahlstrand.se+46-70 630 20 88

Kommunen har beredskap för att se till att det finns mat till barn och äldre inom vård, skola och omsorg ungefär en vecka. Foto: Melker Dahlstrand