MENY


Ny färg för bättre läsbarhet

Sedan i går ser nordanstig.se lite annorlunda ut. Den Nordanstigsblå färgen har fått ge plats åt en mörkare nyans för bättre kontrast. (The article in English below)

Tillgänglighet är viktigt, inte bara i byggnader och annan stadsplanering. Även digitalt ska informationen kunna uppfattas av alla. Vår webbplats nya färg förbättrar avsevärt synligheten för personer med synnedsättning.

Nordanstig.se har också en lyssningsfunktion längst upp i högra hörnet där besökare kan få innehållet uppläst på svenska. I samma hörn finns möjlighet att välja översättning av webbplatsen på 133 olika språk via Google Translate.

Enstaka textavsnitt kan snabbt översättas genom att markera det önskade avsnittet och välja ”Översättning” i dialogrutan. På samma sätt kan markerad text läsas upp.

New color for better readability

Since yesterday nordanstig.se looks a little different. The Nordanstig blue color has had to give way to a darker shade for better contrast. (The article in English below)

Accessibility is important, not only in buildings and other urban planning. Even digitally, the information must be understandable by everyone. Our website's new color significantly improves visibility for visually impaired people.

Nordanstig.se also has a listening function at the top right corner where visitors can have the content read out in Swedish. In the same corner, there is also the possibility to choose translation of the website in 133 different languages ​​via Google Translate.

Individual sections of text can be quickly translated by selecting the desired section and selecting "Translation" in the dialog box. In the same way, selected text can be read aloud.

Avbild av nordanstig.se startsida där nya färgen jämförs med den gamla.